Αρχείο

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τα γράμματα τα γράφει ο παππούς του Κώστα του Αρβανίτη (Γιός του Δημητρίου Αρβανίτη (Κοζάκου) στον Δημόπουλο Γεώργιο αδελφό της Γιαγιάς του της Βασίλως στο Σικάγο.

Μέσα από αυτά μπορεί κάποιος να διακρίνει πως ήταν η ζωή στο χωριό μας τα δύσκολα χρόνια του 1923-28 όπου και αναφέρονται τα γράμματα.

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΡΑΜΜΑ

Προτότυπο

ΤΣΕΚ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΤΣΕΚ_ΑΜΕΡΙΚΗΣ

 

 

Εν Ρογκώζιαινα της 26/8/1923

Αγαπιτέ μας αδαιλφέ Γιώργη, χέραι και υγίεναι, ημείς δε άπαντες δώξα τω θεώ ήμεθα καλλά.

Έχω να σου αναγκείλω ευχάριστον γεγωνός, δια τον εξαδαιλφόν μας Γεώργιον Ν. Δημόπουλον, τον Τωλό, τον βασανισμένον, είτω αιχμάλωτος, και είρθαι στην Αθήνα, όπου χθές το βράδι είχαμαι και γράμα από τον ίδιον- καθώς και από τα εξαδαίλφια μου Αδαιλφούς Αρβανίτη_

Επίσης εμάθαμαι από Καλυβιώτην αιχμάλωτον, τον Κων/νον Καράγιανην του Αναγνώστη ο οποίος είρθαι στο χοριό του, ότι είρθε μαζύ με τον Γεώργιον Λουριδάν εις Αθήνας.

Αυτά γνωρίζω, διαυτούς δια δε τον Βαγκέλη, γράφει ο Τωλός, ότι πέρσι, είταν μαζύ αιχμάλωτοι. Ακώμη όμως αυτός δεν εφάνη.

Λοιπόν, Γιώργη, τι μου γίνεσαι και πώς τα περνάς. Πώς παν η δουλιές σου, άργισες να μας γράψεις διατί μήπως εστενοχωρίθεις δια τα $ όπου τα χάλασα εις χαμιλήν τιμήν, εγώ βεβαίως εβιάστικα εδώ, και έχασα και εστενοχωρίθην ο ίδιος ούκ ολίγον, αλλά εσύ μην στενοχωρείσαι, ημείς δε, ήμεθα πολύ ευχαριστιμένοι εκ μέρους σου, και κάθε βράδι, και κάθε ημέρα λέμαι για σένα, και κάνουμαι το σταυρό μας σ’το θεό να σε φιλάϊ όπου και εάν είσαι υγιή.

Read more

ΓΡΑΜΜΑ 2

Ρεγκώζιαινα τη 8 Νοεμβρίου 1924

Αγαπιτέ μου αδαιλφέ Γιώργη, χέραι και υγίεναι, καθώς και ημείς δώξα τω θεώ.

Έχω –η αλήθεια- πολύ καιρόν να σου γράψω, και ούται βεβαίως από αμέλιαν ή άλλο τι, αλλά κυρίως διότι φέτω δεν εστάθηκα καθώλου, από εργασίας του σπιτιού και.λ.π.

Παρ’όλλα ταύτα όμως δεν αξιοθήκαμαι πάλιν και φέτω να το φτιάσουμαι θέλεις διότι μας φενώνταν και οι μαστόροι ακριβοί ή και διότι επιγέναμαι με την ελπίδα μήπως φτινίνουν καμιά στάλα και τα πράγματα, τα οποία όμως όχι μώνον δεν εφτίνιναν αλλά και ανεβίκαν ακώμη.

Εμείναμαι τέλος πάντων δια την ερχώμενην άνοιξη και θα ιδούμαι.

Read more