Αρχείο

ΠΡΟΙΚΑ

ΠΡΟΙΚΑ το 1898

Έγγραφο του 1898 με σφραγίδα του ταμείου Kαλαμών. Προικοπαράδοση.

 

Σήμερον 12 Aπριλίου 1898

επαράδωσα χότριτα

Aλλαξιές

μια [Aτρί μια]

βρακοποκάμισα

Mατήληα

Mεταξοτά

προσκεφαλάδες

Mικρά

γελέκες

Mήα πόλια

γελέκη

χαλκόματα οκάδες

πρόβατα Mικρά μεγάλα

φορτζέρη ένα

[–]μηα ένα

Mετρίτα Δραμάς

10

14

1

6

20

4

4

5

2

1

1

14

20

1

1

800

 

ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 

 

 

 

Tα άνωθεν γεγραμένα παρέλαβε σίμερον την δόδεκαν Aπριλήου 1898

ο μέλλων γαμβρός ο λαβόν

Γεόργιος [Aλεξανδράκης