Αρχείο

Λεξικό Βορείων Δήμων Λακωνίας

Όλο το Λεξικό είναι προσφορά από την επί πολλά έτη εργασία του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Εισαγωγή

Η γλώσσα, λεξιλόγιο και προφορά, είναι βασικό πολιτιστικό στοιχείο μια περιοχής, ίσως το κυριότερο. Στην εποχή μας, 2013, κάτω από την επίδραση των επικοινωνιών και των ΜΜΕ, οι ντοπιολαλιές και οι ιδιωματισμοί όλων των ελληνικών επαρχιών έχουν σχεδόν εκλείψει.

Ας κάνουμε μια αναδρομή στο προ του 1970 λεξιλόγιο των Βορείων Δήμων Λακωνίας ερχόμενοι σε επαφή με τις ρίζες μας.

Προφορά-σύνταξη

Είναι από τις πλέον «καθαρές»  στην Ελλάδα, συγγενέστατη της Πειραϊκής προφοράς που έγινε η επίσημη της χώρας και η οποία μέσω των ΜΜΕ έχει σχεδόν εκτοπίσει όλες τις περιφερειακές προφορές (κρητικά, μακεδόνικα, κυπριακά, ζακυνθινά κλπ), διατηρώντας μικρές ιδιομορφίες.

Από άποψης μελωδικότητας μοιάζει με την Μεσσηνιακή προφορά η οποία αποτελεί συνδυασμό τριών «μορφών», της Πειραιώτικης προφοράς με ανοιχτό το ανοιχτό στόμα και πληθώρα φωνηέντων , της Ζακυνθινής με τραγουδιστές κάποιες καταλήξεις και της ορεσίβιαςτραχιάςποιμενικής με παράλειψη συμφώνων και τονισμό του δασέως σίγμα και λάμδα.

Τα κυριότερα γνωρίσματα της προφοράς των Β. Δήμων Λακωνίας είναι :

Προφέρεται παχύ το νι και το λάμδα όταν αυτά προηγούνται φωνήεντος γιώτα ή ήτα . πχ , ήλιος, μανιάτης, παλιά, λιγούλι.(Σημειώσατε ότι και η επίσημη (Αθηναική) προφορά διατηρεί το δασύ λάμδα στις τρεις πρώτες λέξεις του παραδείγματος).

Προφέρεται παχύτο σίγμα και το ζήτα όταν αυτά προηγούνται φωνήεντος  γιώτα, ήτα και άλφα όπως βασιλιάς, πασάς, σιαπέρα, Μεσηνία, αποφασίζω, ζήλεια. Αυτή η ιδιορρυθμία δίνει βλάχικο χαρακτήρα στην γλώσσα των άνω Δήμων Λακωνίας.

Προστίθεται ανάμεσα σε δύο σύμφωνα το γιώτα κάνοντας την λέξη πιο εύηχη, π.χ. σταθιμός, καπινός, ψαλιτήρι, βόϊδι, ρόϊδο, λεϊμόνι, κλπ.Αυτή η ιδιορρυθμία συναντάται και στην μάγγικη-κουτσαβάκικη προφορά της Αθήνας και Πειραιά του 20ού αιώνα.

Προστίθεται στο τέλος λέξεων τονιζομένων στην λήγουσα  το φωνήεν έψιλον πχ των παιδιώνε, των αντρώνε, των σκυλιώνε, των δυονώνε, αλλωνώνε, ολωνώνε κλπ. Δηλαδή, αντί να κόβουν φωνήεντα όπως κάνουν οι Ρουμελιώτες, αυτοί προσθέτουν φωνήεντα για χάριν ευφωνίας.

Προστίθεται στο τέλος ρημάτωντα φωνήεντα έψιλον και άλφα, πχ ήμουνα (αντί ήμουν), ήσαντε,(αντι ήσαν), περνάγανε(αντί πέρναγαν).

Προστίθεται για χάριν ευφωνίας σε ένα φωνήεν και δεύτερο φωνήεν πχ χαϊμός, ρόϊδο, βόϊδι, κλάϊμα, καημένη, ποταϊμός, λεϊμόνι.

Προστίθεται το τε στο τέλος φράσης για αυξημενη ευφωνία το …τε, πχ «παιδιά μου τε», «ήσαντε».

Προστίθεται στην αρχή λέξεωνγια χάρη ευφωνίας το φωνήεν αλφα πχ απερνάω, αλησμονάω, απαρατάω, ακεραία, ανικάω, αφρύδι, αψηλός, αξεκάλτσωτος, αμοναχός, αμασχάλη.

Προστίθεται στην αρχή λέξεων για χάρη ευφωνίας το σύμφωνο νι όταν αυτό προηγείται φωνήεντος πχ νιγιός, νίσκιος, νουρά.

Προστίθεται πριν την τονιζόμενη κατάληξη –ώ το επιπλέον φωνήεν α πχ, αρχινάω, τουφεκάω, εξηγάω, αμολάω, περκαλάω.

Μετατίθεται ενίοτε ο τονισμός της προπαραλήγουσας σε παραλήγουσα πχ ανθρώποι, αρχόντοι, μαστόροι, δαιμόνοι, γειτόνοι

Αφαιρούνται από την αρχή των λέξεων φωνήεντα πχ κόνισμα, βλογάω, πιστρόφια, λιοκόκι

Μετατρέπεται μερικές φορές το ο σε ου (όπως κάνουν οι βλάχοι) πχ τρούπα (αντί τρύπα), ούλοι (αντί όλοι), σουλήνας (αντί σωλήνας).

Κόβονται φωνήεντα (όπως στη Ρούμελη) πχ κει απ κά (= εκεί από κάτω).

Φωνήεντα που απαιτούν πιο ανοιχτό στόμα πχ το όμικρον μετατρέπεται σε άλφα όπως μαναχά (μοναχά), μαναστήρι (μοναστήρι), μαρή (μωρή).

Αντικατάσταση του φωνήεντος έψιλον με τον δίφθογγο ου π.χ. Τι κάνουτε;
Πότε θα ρθούτε; Θα φύγουτε; Πηγαίνουτε στο σπίτι;

Με μελωδικότητα προσφωνούν μερικά ονόματα πχ –Δημητρά-ακη , Βασιλά-ακη (τονίζουν και παρατείνουν το άλφα).

Αντικαθίσταται ο παρακείμενος με μετοχή : πχ είναι φερμένος (αντί έχει έλθει), είναι φαγωμένος (αντί έχει φάει), είναι παγεμένος (αντί έχει πάει) κλπ

Παρατηρούνται ίχνη από την αρχαιοελληνική πχ «να δώκω» αντί «να δώσω».

Γενικά η προφορά των Βορείων Δήμων Λακωνίας ήταν συγγενέστατη προς την επίσημη προφορά της Αθηναϊκής διαλέκτου σε αντίθεση με την προφορά των Ηπειρωτών, Μακεδόνων, Μικρασιατών, Κρητικών, Κυπρίων που διαφέρουν σημαντικά από την Αθηναϊκή προφορά.

Το παραδοσιακό λεξιλόγιο των βορείων Δήμων Λακωνίας

Παραθέτουμε περίπου 2000 λέξεις επιλεγμένες με υποκειμενικό τρόπο που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε ομάδες

Πρώτον, στις ντόπιες λέξεις που δεν απαντώνται σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδας ή της Πελοποννήσου και τις οποίες έχουμε μαρκάρει με τρία αστέρια***. Ισως, να χρησιμοποιούνταν παλιά αλλά δεν τις βρήκα στα λεξικά όμορων νομών (Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Χανίων). Παραδείγματα :ζγράβα, θησαύρι, καπερώνα, κικιδάκι, κορατζίνα, κουκούβρικας, κουτσουμπάρα, μπούλια, ντρίζα, κα

Δεύτερον, στις λέξεις που απαντώνται σε πολλά μέρη της Ελλάδας, κυρίως γειτονικούς νομούς, και οι οποίες έχουν εδώ και δεκαετίες εγκαταλειφθεί. Παραδείγματα :αλάργα, αλικοντάω, άμπουλας, κλιτσί, κούγελο, λακάω κα

Τρίτον, στις παλαιές λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον στις μεγάλες πόλεις αλλά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ακόμη αλλά μόνον σε χωριά. Για παράδειγμα, αγκωνάρι,βαρικό, βούϊξε,γιομάτος, δαυλί, θερίο, λαγκάδι κα

Δεν περιλάβαμε παραδοσιακές λέξεις που απαντώνται σε όλη την Ελλάδα και τις οποίες χρησιμοποιούν συχνά και οι κάτοικοι των σύγχρονων πόλεων όπως, αποβραδίς, αχαίρευτος, γεροκομάω, δεμάτι, θρύψαλα, καρτερώ, κούτελο, πεζούλι, σοκάκι, στύβω, ψιχάλα κα

Γενικά, η παραδοσιακή γλώσσα των Βόρειων Δήμων Λακωνίας κατά την δεκαετία 1960 όπως εγώ την γνώρισα μοιάζει περισσότερο με την γλώσσα του 18ου και 19ουαιώνα (όπως την γλώσσα του αγωνιστή Μακρυγιάννη και του λαικού αγίου Παπουλάκου) παρά με την γλώσσα του 21ου αιώνα.