Αρχείο

ΣΤΗ ΧΛΕΒΑΙΝΑ-ΓΕΩΤΡΗΣΗ

Ήταν έθιμο με την εκκλησία στη Παναγιά στη Χλέβαινα να ακολουθεί φαγητό και χορός. Το έθιμο αυτό έχει σταματήσει τα τελευταία χρόνια δυστυχώς.

Η Γεώτρηση που πρωτεργάτης ήταν ο Γεώργιος Δημόπουλος ήταν μια πραγματική ευλογία για το χωρίο μας το οποίο υπέφερε τους Καλοκαιρινούς μήνες από την έλλειψη νερού.

Χλέβαινα-Γεώτρηση