Αρχείο

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΕΣ …..ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ….ΕΙΝΑΙ:

 

 1. Αρχοντί
 2. Μελίχωβος
 3. Μουτζούρης
 4. Πλατάνα
 5. Παλιάμπελα
 6. Χαλικωτό
 7. Πεζούλες
 8. Πεζουλάκια
 9. Αλώνια
 10. Δραγατσούλα

 

 1. Κολοράχι
 2. Κάμπαινα
 3. Ξενεσέϊκα
 4. Κεφαλόβρυσο
 5. Χλέβαινα
 6. Στραβαλί
 7. Καραλεμέϊκα
 8. Κακοπετριάς
 9. Φούρλας ποτάμι
 1. Σπηλιές
 2. Τροχαλιάς
 3. Μποζιάκος
 4. Γερο-Μήτρου
 5. Κουρνόραχη
 6. Σπίτζουρας
 7. Μπουτσικόραχη
 8. Ράχη