Αρχείο

Επισκευή-κατασκευή

Επισκευή-κατασκευή
 
Επισκευή εκκλησίας μετά από την πυρκαγιά το 1955
 
Κάτοικοι χωριού στο Ελαιοτριβείο κατά τα εγκαίνια
 
Κατασκευή αποχωρητηρίου μεταφορά άμμου από το ποτάμι
 
Κατασκευή αποχωρητηρίου από τους μαθητές