Αρχείο

ΒΟΥΤΟΥΧΟΣ

ΒΟΥΤΟΥΧΟΣ
Σουβλάκια καλά
Σουβλάκια καλά
Aperture: 2
Camera: SM-G800F
Iso: 40
Orientation: 1
Πολοί νέοι
Πολοί νέοι
Aperture: 2
Camera: SM-G800F
Iso: 40
Orientation: 1
Κοπή άρτου
Κοπή άρτου
Aperture: 2
Camera: SM-G800F
Iso: 40
Orientation: 1