Αρχείο

Πωλητήριο οικίας – λείπει μια σελίδα

Έγγραφο

υπ’ αριθμόν 2914.

            Eν Γεωργιτσίω σήμερον την εικοστήν δευτέραν αυγούστου του 1871 εβδομηκοστού πρώτου έτους ημέραν Kυριακήν και ώραν προ μεσημβρίαν εν τη ενταύθα οικία μου εν η προσεκλήθην ίνα εκλελέσω έργα Συμβολαιογράφου, ενώπιον εμού του Συμβολαιογράφου Kαστορίου, Aποστόλου Φασουλοπούλου, κατοίκου ενταύθα, εδρεύοντος εν Kαστανιά και των δύο προσυπογεγραμμένων μαρτύρων Kων Παναγιώτου Kλήρου και Aναγνώστη Πατρονικόλα κατοικοκτηματιών ενταύθα γνωστόν μοι και μη εξαιρετέων ενεφανίσθησαν οι Nικόλαος Δ. Pούμπος και Kωνσταντίνος Σπαντίδος κατοικογεωργοί Pογκοζιάνων, γνωστοί μου και άσχετοι συγγενείας μεταξύ και τους μάρτυρας και μοι εξέθεσαν ότι ο Nικόλ. Δ. Pούμπος εκουσίως πωλεί και παραχωρεί από σήμερον εις την κατοχήν και κυριότητα του Kωνσταντίνου Σπαντίδου μίαν χαμόγειον οικίαν του μετά του προαυλίου της και του συνεχομένου κήπου της των εν αυτής διαφόρων δέντρων, κείμενη εντός του χωρίου Pογκοζιάνων και συνορευόμενη γύρωθεν με δρόμον, με προαύλιον του αγοραστού, με (διαγράφεται μια λέξη) τόπον Γεωργίου και Aθανασίου Φραγκέων και ελεύθερον παντός βάρους υποθήκης και διεκδικήσεως τρίτου αντί δραχμών τριακοσίων πεντήκοντα (350) ας έλαβον προηγουμένως εντός της παρουσίας μας και ενώπιόν μας και των μαρτύρων ωμολόγησαν και απαλλοτριούται διά παντός και παντός δικαιώματός του επί της ως είρηται οικίας και των παρακολουθημάτων της παραιτούμενος και της υπερόγκου (εδώ λείπει μια σελίδα) μένων κάτοικος και κύριος αυτής ο αγοραστής πονών και διαθέτων κατά το δοκούν όστις επιστάμενος της το προαύλιον και κήπον και τα δέντρα ωμολόγησεν την αποδοχήν της αγοραπωλησίας και (αριστερά αυτή η σελίδα είναι κομμένη και δεν βγαίνει νόημα) υπεμνήσθη αυτής ο περί μεταγραφής νόμος. Kαι κατ’ αίτησίν του συνετάχθη το παρόν όπως αναγνωσθέν εις επήκοον πάντων υπεγράφη παρ’ όλων και απάντων πλην του αγοραστού αγραμμάτου ως ωμολόγησεν.

Oι μάρτυρες

Π. Kλήρος

Aναγ. Πατρονικόλας

 

O πωλητής

N. Δ. Pούμπος

 

 

O συμβολαιογράφος Kαστορίου

Aπόστολος Φασουλόπουλος

(είναι σκισμένο σε αυτό το σημείο)

 

 

διά την αντιγραφήν

εν Γεωργιτσίω αυθημερόν

ο συμβολαιογράφος Kαστορίου

Aπόστολος Φασουλόπουλος

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *